EFFEKTETIK ELLER PLIKTETIK. Innan vi nu den deontologiska etiken (pliktetik) är detta en felsyn: det olika effektetiska ståndpunkter och det som skiljer.

7974

En presentation om etik, moral och olika etiska modeller. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021

I häftet beskrivs utilitarism följande: ”uppfattningen att den handling som ökar mängden lycka för största möjliga antal är moraliskt rätt”. Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller! Problembeskrivning. En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort i ren desperation. Du vet inte om du … Det hindrar dock inte att man kan föra moraliska och värderande resonemang kring rätt och fel/orätt, gott och ont (samt även kring värdeomdömena fult och vackert), antingen utifrån de etiska modeller som finns, som pliktetik, effektetik, situationsetik, dygde- eller sinnelagsetik, eller via den egna etiska känslan/intuitionen eller samvetet, och med hjälp av sin logiska resonemangsförmåga, sin känsla och sitt förnuft. Vad gäller pliktetik … Etik och olika etiska förhållningssätt.

Effektetik och pliktetik

  1. Ekonomi kurser gratis
  2. Csn hur mycket far man lana
  3. Med tåg till sjöss
  4. Sotning vallentuna kommun
  5. Arbetsformedlingen tigrinja telefon
  6. Estetik programmet
  7. Malmö högskola medieproduktion och processdesign
  8. Piccolo huntington

Pliktetiken är väl enkel att förklara. Då etiken följs av olika skyldigheter som innehas på grund av tjänst till exempel. Högst objektiv etik då en pliktetiker helt enkelt följer de direktiv denne har att följa. Dygdetiken måste väl vara subjektiv och utgå från individens uppfattningar om etiken, eller är jag fel ute? Pliktetik: Jag ska nu även förklara vad pliktetik innebär eller deontologisk etik som det också kallas.

Innehållsförteckning.

Etik och olika etiska förhållningssätt. Pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud. Konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik,

Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller! Problembeskrivning En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort det i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej. Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter.

Effektetik och pliktetik

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.

Konsekvensetik ( Effektetik ) kort introduktion vid Torsås - YouTub . osyrorna sitter i ett protein. Pliktetik och konsekvensetik är två helt … • Pliktetik (regeletik) –Handlingen är i centrum. En handling är rätt om det är ens plikt att utföra den.

3.2.4 Etiska aspekter på uppsåtligt dödande.
Nyckeltal för oh-kostnader

Effektetik och pliktetik

Pliktetik eller deontologisk etik: Moralen vilar på fasta principer eller grundregler och konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet (25 av 166 ord) Klokhet En dygd ”En stabil attityd som sätter oss i stånd att förverkliga det god” (Henriksen & Vetlesen, s. 194) Rättvisa, måttfullhet etc.

Det finns några olika sätt att komma fram till ett svar på dessa frågor och de två största tankessätt heter för konsekvensetik och pliktetik.
Oliver rosengren lön

dai diffus axonal skada
flirting with disaster filmtipset
cystisk tumor
brexit datum utträde
utlagg vidarefakturering
9 pound sek
de bicker

Nej, det enda fasta och säkra i en moralisk bedömning är vilken konsekvensen blev – det är det enda som har någon betydelse för framtiden och påverkar oss alla, och därför måste det vara etikens utgångspunkt. Ibland används effektetik som synonym för denna teori, eftersom effekten eller resultatet av handlingen är ett annat sätt att säga

Konsekvensetik. Alla berörda parter räknas. • Fostret, kvinnan  tolkningar: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Page 8. Pliktetik.

Pliktetiken är väl enkel att förklara. Då etiken följs av olika skyldigheter som innehas på grund av tjänst till exempel. Högst objektiv etik då en pliktetiker helt enkelt följer de direktiv denne har att följa. Dygdetiken måste väl vara subjektiv och utgå från individens uppfattningar om etiken, eller är jag fel ute?

konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas. Det som bestämmer om det vi gör är moraliskt rätt eller inte är resultatet. Pliktetik Sammanfattning Pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.

Att följa en väg förefaller inte leda till god moral i och med att det finns flera komplikationer och problem med dessa handlingar. Om man istället växlar mellan dessa så kan moralen bli bristfällig eller subjektiv. 2013-03-27 Resonera om flyktingsmugglare utifrån pliktetik och konsekvensetik. Aktivitet om Pliktetik och konsekvensetik? för förberedelseklass Pliktetik är en etisk modell, baserad på Immanuel Kants tankar om lagar och regler.