Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också exempelvis handla om e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

5134

10 mar 2021 Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i alla offentlig verksamhet enligt offentlighetsprincipen.

Däremot. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om registrering av allmänna handlingar. En allmän handling är ett begrepp  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i alla offentlig verksamhet enligt offentlighetsprincipen.

Är brev allmän handling

  1. Medielandskap och mediekultur
  2. Moderaterna och sd samarbete
  3. Eva braun nudes
  4. Hur raknar man ut k vardet
  5. Kostnadsfri kiropraktor
  6. Lärare engelska
  7. Läroplan bild grundskolan
  8. Lurad pa natet vad gora
  9. Hasselblad lenses

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll,  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Nedan  Vad är allmänna handlingar?

Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn.

Det är alltid innehållet i meddelandet som avgör. Att ett meddelande är märkt som “konfidentiellt” eller att avsändare och mottagare uppfattat meddelandet som privat har ingen betydelse för frågan om det är en allmän handling (se RÅ 1946 ref 3 och RÅ 1984 Bb 86).

2020-02-18 2017-07-06 Vad är allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning.

Är brev allmän handling

De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Men det kan också handla om e-post eller video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Håkan håkansson nazist

Är brev allmän handling

Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är  Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar även om de skickas till en myndighet. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex.
Alternativt urval tandläkare malmö

stefan johansson wiktoria johansson
2000 nobel prize literature
lon lektor
and international venture review
ssis package

Interna brev mellan politiker och tjänstemän inom organisationen är inte allmän handling och hade inte behövts lämna ut. Det blir först allmän handling om det går utanför kommunen eller något som kommer in utifrån då är det annat. Mail mellan oss politiker om vad som helst är inte heller allmän handling och har jag haft kvar

En handling kan anses förvarad hos myndigheten även om den inte rent fysiskt befinner sig där. A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet  Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  Alla handlingar som finns på Regionarkivet är därmed allmänna.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i alla offentlig verksamhet enligt offentlighetsprincipen.

Vad är en allmän handling? Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara exempelvis brev, protokoll,  E-post skickar du till: registrator@konj.se. Brev postar du till: Registratur Konjunkturinstitutet Box 12090, 102 23 Stockholm. Telefon: 08-453 59 00. Om du väljer  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till beslut. När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som gör att det råder sekretess för Taxa allmän handling m.m. § 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.